Jak zresetować hasło Wi-Fi drukarki HP DeskJet?

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów

Podłączanie twojego Drukarka HP DeskJet do domowej lub biurowej sieci Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe drukowanie dokumentów i zdjęć z dowolnego urządzenia w sieci. Jeśli jednak chcesz zmienić sieć Wi-Fi, z którą łączy się drukarka, lub zapomniałeś wcześniej skonfigurowanego hasła Wi-Fi, będziesz musiał zresetuj hasło Wi-Fi na urządzeniu HP DeskJet.

Resetowanie hasła Wi-Fi drukarki HP DeskJet można łatwo wykonać z poziomu panelu sterowania drukarki. W tym obszernym przewodniku omówimy wiele metod zakończenia procesu w różnych modelach HP DeskJet.

Warunki wstępne

Przed zresetowaniem hasła Wi-Fi w drukarce HP DeskJet upewnij się, że:

 • Drukarka jest podłączona do źródła zasilania i włączona
 • W zasobniku wejściowym znajduje się papier
 • Znasz nazwę i hasło sieci Wi-Fi, do której chcesz podłączyć drukarkę
 • Masz najnowszą wersję aplikacji HP Smart i/lub oprogramowania drukarki HP zainstalowaną na komputerze lub laptopie z systemem Windows 10/11

Jeśli spełniasz powyższe wymagania, możesz przystąpić do resetowania hasła Wi-Fi, korzystając z dowolnej z poniższych metod.

Metoda 1: Zresetuj hasło Wi-Fi z panelu sterowania drukarki

Większość drukarek HP DeskJet ma wbudowaną funkcję Wi-Fi. Najprostszym sposobem zmiany hasła Wi-Fi jest przejście do sekcji Ustawienia sieciowe na panelu sterowania drukarki.

Kroki, aby zresetować hasło Wi-Fi z Panelu sterowania

 1. Naciśnij przycisk sieci bezprzewodowej ( ) na panelu sterowania drukarki. Spowoduje to otwarcie menu Sieć bezprzewodowa.
 2. Teraz naciśnij przycisk strzałki w dół, aby wybrać ustawienia bezprzewodowe a następnie naciśnij OK.
 3. Wybierać Konfiguracja chroniona Wi-Fi , a następnie wybierz Zresetuj ustawienia zabezpieczeń . Naciśnij OK, aby potwierdzić.
 4. Drukarka zainicjuje i wyświetli 8-cyfrowy kod PIN WPS.
 5. Otwórz ustawienia Wi-Fi na laptopie lub komputerze z systemem Windows 10.
 6. Kliknij, aby połączyć się z siecią bezprzewodową z wyświetlaną nazwą drukarki.
 7. Po wyświetleniu monitu wprowadź 8-cyfrowy kod PIN WPS, aby się połączyć.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia wszystkie istniejące hasła Wi-Fi zostaną zresetowane w drukarce. Możesz teraz uzyskać bezprzewodowy dostęp do drukarki za pomocą dowolnego urządzenia w sieci.

Kluczowe punkty

 • Zresetowanie ustawień zabezpieczeń powoduje wygenerowanie nowego hasła Wi-Fi dla drukarki HP DeskJet
 • Należy podłączyć komputer z systemem Windows do drukarki przy użyciu 8-cyfrowego kodu w ciągu 2 minut
 • Po pomyślnym nawiązaniu połączenia nowy profil Wi-Fi z silnym hasłem zostanie skonfigurowany na drukarce i komputerze z systemem Windows 10

Metoda 2: Aby się połączyć, użyj funkcji WPS (konfiguracja chroniona Wi-Fi).

Alternatywą dla wprowadzenia kodu PIN WPS jest możliwość wykorzystania WPS do zresetowania hasła Wi-Fi i połączenia komputera lub urządzenia mobilnego z drukarką HP DeskJet.

Kroki, aby zresetować hasło Wi-Fi za pomocą WPS

 1. Upewnij się, że router bezprzewodowy jest wyposażony w przycisk WPS
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk sieci bezprzewodowej ( ) na drukarce przez ponad 3 sekundy, aby włączyć tryb WPS
 3. W ciągu 2 minut naciśnij przycisk WPS na routerze i przytrzymaj go przez ponad 5 sekund
 4. Zarówno router, jak i drukarka będą teraz łączyć się automatycznie przy użyciu protokołu WPS
 5. Na laptopie/komputerze z systemem Windows 10 wybierz sieć Wi-Fi, w której skonfigurowana jest drukarka
 6. Po wyświetleniu monitu kliknij, aby bezprzewodowo połączyć urządzenie z siecią i drukarką

Spowoduje to również pomyślne zresetowanie hasła Wi-Fi w urządzeniu HP DeskJet do hasła skonfigurowanego w routerze bezprzewodowym WPS lub punkcie dostępu.

Zalety

 • WPS zapewnia najprostszy sposób na utworzenie bezpiecznej sieci bezprzewodowej
 • Nie ma potrzeby zapamiętywania nowego PIN-u Wi-Fi ani ponownej konfiguracji SSID/hasła
 • Łatwa konfiguracja za pomocą przycisku dla użytkowników nieobeznanych z technologią

Metoda 3: Zresetuj z podłączonego komputera za pomocą oprogramowania drukarki HP

Jeśli drukarka HP DeskJet jest już podłączona do komputera z systemem Windows przez USB, Wi-Fi lub Ethernet, możesz skorzystać z oprogramowania do zarządzania drukarką HP, aby w łatwy sposób zmodyfikować ustawienia sieci bezprzewodowej i zresetować hasło Wi-Fi.

Wymagane oprogramowanie

 • HP Smart (bezpłatna aplikacja ze sklepu Windows 10 App Store)
 • Oprogramowanie HP Printer Assistant (zawarte na płycie instalacyjnej systemu operacyjnego lub do pobrania z witryny hp.com)

Kroki, aby zresetować hasło Wi-Fi z podłączonego komputera

 1. Otwórz aplikację HP Smart lub oprogramowanie HP Printer Assistant
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia sieciowe lub Konfiguracja sieci bezprzewodowej
 3. Wybierz opcję Zarządzaj ustawieniami sieciowymi
 4. Wybierz opcję Resetuj ustawienia zabezpieczeń
 5. Potwierdź wybór w następnym monicie
 6. Na ekranie wyświetli się 8-cyfrowy kod PIN WPS
 7. Odłącz komputer od bieżącej sieci bezprzewodowej
 8. Wyszukaj i wybierz sieć Wi-Fi dla swojej drukarki
 9. Po wyświetleniu monitu wprowadź 8-cyfrowy kod PIN WPS

Powyższe kroki połączą komputer z systemem Windows 10/11 z drukarką za pośrednictwem nowego połączenia Wi-Fi ze zaktualizowanym hasłem i szyfrowaniem zabezpieczającym.

Kluczowe punkty

 • Można zresetować hasło Wi-Fi drukarki przez USB, Ethernet lub istniejące połączenie Wi-Fi
 • Cały proces odbywa się na komputerze przy użyciu aplikacji HP Smart lub oprogramowania Printer Assistant
 • Nowy identyfikator SSID Wi-Fi i silne hasło zostaną skonfigurowane po połączeniu za pomocą kodu PIN WPS

Metoda 4: Przywrócenie ustawień fabrycznych w celu przywrócenia domyślnego hasła

Jeśli wypróbowałeś powyższe opcje i nadal nie możesz połączyć swojego HP DeskJet z domową siecią Wi-Fi, możesz przywrócić ustawienia fabryczne drukarki. Spowoduje to zresetowanie WSZYSTKICH ustawień sieci bezprzewodowej, w tym hasła Wi-Fi.

Kroki przywracania ustawień fabrycznych drukarki HP DeskJet

 1. Upewnij się, że drukarka HP DeskJet jest włączona
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Wznów przez 10 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne
 3. Drukarka uruchomi się ponownie. Poczekaj, aż na panelu sterowania wyświetli się ekran główny
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wstępnej konfiguracji, aby podłączyć drukarkę do sieci Wi-Fi
 5. Na komputerze/tablecie z systemem Windows 10 zainstaluj aplikację HP Smart i dodaj drukarkę
 6. Możesz teraz drukować poprzez połączenie bezprzewodowe!

Przywrócenie ustawień fabrycznych przywróci wszystkie funkcje łączności bezprzewodowej i wyświetli monit o skonfigurowanie Wi-Fi od podstaw podczas pierwszej instalacji.

Zastrzeżenie

 • Przywrócenie ustawień fabrycznych usunie WSZYSTKIE niestandardowe ustawienia drukarki
 • Wszelkie aktualizacje oprogramowania sprzętowego lub uaktualnienia również zostaną usunięte
 • Używaj tylko wtedy, gdy nie możesz połączyć się przez Wi-Fi inną metodą

Profesjonalne wskazówki dotyczące lepszej łączności bezprzewodowej

Jeśli Twój HP DeskJet ciągle zrywa połączenie bezprzewodowe lub musisz często rozwiązywać problemy z Wi-Fi, wypróbuj poniższe porady ekspertów dotyczące stabilnej łączności:

Wskazówki dotyczące poprawy siły sygnału

 • Zmień położenie routera bezprzewodowego bliżej drukarki HP
 • Wybierz na routerze pasmo 5 GHz zamiast starszej częstotliwości 2,4 GHz
 • Zaktualizuj router za pomocą technologii MU-MIMO, jeśli urządzenie ją obsługuje
 • Usuń fizyczne przeszkody pomiędzy drukarką a bezprzewodowym punktem dostępowym

Ulepszenia oprogramowania zapewniające niezawodność

 • Zmień hasło administratora routera z niebezpiecznego hasła domyślnego
 • Wyłącz funkcjonalność PMF, aby rozwiązać problemy z uzgadnianiem WPA2
 • Przypisz do drukarki stały lokalny adres IP poza pulą DHCP
 • Eksperymentuj między trybami szyfrowania TKIP i AES

Wypróbowana i przetestowana wskazówka bonusowa

Aby uzyskać maksymalną wydajność Wi-Fi, użyj łącza Ethernet w węzłach sieci kratowej, z którą łączy się drukarka HP.

Rozwiązywanie typowych problemów z połączeniem bezprzewodowym

Czasami nawet po zresetowaniu hasła Wi-Fi drukarka HP DeskJet może nie nawiązać połączenia lub okresowo zrywać połączenie. Przeanalizuj i wypróbuj poniższe zalecane kroki, aby rozwiązać częste problemy z łącznością bezprzewodową:

Problemy z awarią połączenia

Problem Prawdopodobna przyczyna Działania naprawcze
Nie można znaleźć sieci bezprzewodowej ani połączyć się z nią
 • Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe drukarki
 • Uszkodzone oprogramowanie sterownika
 • Nieprawidłowe pasmo Wi-Fi lub hasło
 • Zaktualizuj do najnowszego oprogramowania sprzętowego drukarki
 • Odinstaluj i ponownie zainstaluj sterownik drukarki
 • Dokładnie sprawdź dokładność identyfikatora SSID, pasma i hasła
Połączono, ale nie można drukować przez Wi-Fi
 • Odłączono USB po konfiguracji Wi-Fi
 • Nieprawidłowe przypisanie adresu IP
 • Konflikt portów oprogramowania
 • Podłącz ponownie drukarkę do komputera/urządzenia mobilnego przez Wi-Fi
 • Odnów dzierżawę DHCP lub ustaw statyczny lokalny adres IP
 • Przełączaj między standardowymi portami TCP i surowymi portami IP
Okresowa utrata sygnału bezprzewodowego
 • Przeciążone pasmo częstotliwości radiowej
 • Słabo zasilany router/przedłużacz zasięgu
 • Problemy z multimediami Wi-Fi
 • Przełącz z domyślnego pasma Wi-Fi 2,4 GHz
 • Wymień router lub dodaj bezprzewodowe węzły wzmacniające
 • Wyłącz funkcję oszczędzania energii multimediów Wi-Fi w ustawieniach adaptera

Rozwiązywanie problemów z wydajnością łączności

Wydanie Potencjalne powody Poprawki do zastosowania
Niska prędkość drukowania bezprzewodowego
 • Drukarka umieszczona z dala od routera
 • Stary router Wi-Fi 802.11b/g
 • Zakłócenia kanałów z pobliskich sieci
 • Przenieś drukarkę w zalecany zasięg sieci bezprzewodowej
 • Zaktualizuj router domowy do nowszego modelu Wi-Fi 6
 • Zmień kanał routera z dala od sąsiednich sieci
Drukarka bezprzewodowa często się rozłącza
 • Słaba siła sygnału bezprzewodowego
 • Zbyt wiele podłączonych urządzeń Wi-Fi
 • Nieaktualne oprogramowanie sprzętowe drukarki
 • Przenieś router bliżej drukarki
 • Zaktualizuj router lub zmniejsz liczbę podłączonych klientów
 • Sprawdź i zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe
Nie można znaleźć pasma sieci Wi-Fi 5 GHz
 • Wymagany model drukarki dwuzakresowej
 • Niekompatybilne generacje routerów Wi-Fi
 • Pasmo 5 GHz wyłączone w punkcie dostępowym
 • Sprawdź, czy drukarka obsługuje dwupasmową sieć Wi-Fi
 • Upewnij się, że router obsługuje najnowszy standard 802.11ac
 • Włącz radio 5 GHz w interfejsie administratora routera

Często Zadawane Pytania

Sprawdź niektóre z najczęściej zadawanych pytań dotyczących resetowania hasła sieci bezprzewodowej lub innych problemów z łącznością Wi-Fi w drukarkach HP DeskJet:

Ogólne zapytania o Wi-Fi i resetowanie hasła

P: Jakich różnych metod mogę użyć do zresetowania hasła Wi-Fi w moim HP DeskJet?

Hasło Wi-Fi można zresetować lub zmienić z panelu sterowania drukarki, za pośrednictwem podłączonego komputera, korzystając z funkcji WPS lub przywracając ustawienia fabryczne.

P: Czy po zresetowaniu hasła Wi-Fi w drukarce HP utracę ustawienia sieci bezprzewodowej?

Resetowany jest tylko klucz współdzielony Wi-Fi (hasło), podczas gdy identyfikator SSID sieci bezprzewodowej i inne ustawienia zostaną zachowane.

P: Jak znaleźć hasło Wi-Fi mojej drukarki HP DeskJet?

Możesz pobrać bieżący klucz współdzielony Wi-Fi z menu Ustawienia sieci bezprzewodowej na wyświetlaczu panelu sterowania drukarki HP DeskJet.

Zapytania dotyczące rozwiązywania problemów z łącznością i wydajnością

P: Moja drukarka HP łączy się, ale nie drukuje przez nowo skonfigurowaną sieć Wi-Fi. Dlaczego?

Po skonfigurowaniu urządzenia należy także zainstalować sterownik drukarki i dodać urządzenie przez Wi-Fi zamiast przez USB. Wyłącz zaporę sieciową, uruchom ponownie komputer i ponów próbę drukowania.

P: Jak mogę poprawić prędkość drukowania przy niskiej prędkości bezprzewodowej na HP DeskJet?

Przenieś router bliżej drukarki, zaktualizuj technologię routera Wi-Fi 6 do nowej wersji, wyłącz niezgodne tryby zabezpieczeń, takie jak WEP/TKIP, zmniejsz liczbę zakłóceń wysyłanych przez urządzenia Wi-Fi.

P: Dlaczego moja drukarka HP DeskJet ciągle przerywa sygnał sieci bezprzewodowej?

Sporadyczne rozłączenia mogą wynikać z ciągłych zakłóceń domyślnych kanałów bezprzewodowych. Zmień kanał routera, przełącz się na pasmo 5 GHz lub zamień na system sieci mesh.

Wniosek

Zresetowanie hasła Wi-Fi w drukarce HP DeskJet usuwa istniejące ustawienia zabezpieczeń sieci bezprzewodowej, umożliwiając połączenie z nową siecią domową/biurową. Skorzystaj z powyższej odpowiedniej metody w oparciu o specyfikacje modelu drukarki i funkcjonalność routera bezprzewodowego.

Oprócz szczegółowych instrukcji resetowania hasła dla różnych konfiguracji, omówiliśmy także najlepsze praktyki bezproblemowej konfiguracji, wydajnej obsługi i rozwiązywania problemów z połączeniem bezprzewodowym w drukarkach HP DeskJet.

Wdrożenie tych dobrze opracowanych wskazówek ekspertów i sugerowanych obejść z pewnością pomoże Ci utrzymać stałą wydajność sieci Wi-Fi podczas drukowania bezprzewodowego z dowolnego miejsca w domu lub miejscu pracy!

Zobacz Też: