Najlepsze 22 rozszerzenia kodu Visual Studio do tworzenia stron internetowych

Wypróbuj Nasz Instrument Do Eliminowania Problemów

Visual Studio Code jest niezwykle popularny wśród twórców stron internetowych dzięki doskonałym możliwościom edycji, rozległemu ekosystemowi rozszerzeń i mnóstwu wbudowanych funkcji.

W tym artykule omawiamy 22 najlepsze Rozszerzenia VS Code do tworzenia stron internetowych - w różnych językach, frameworkach, testowaniu, debugowaniu i nie tylko!

1. Fragmenty React/Redux/GraphQL/React-Native ES7

To rozszerzenie zapewnia bogate fragmenty kodu dla React, Redux, GraphQL i React Native w JS/TS. Przydatne skróty do kodu standardowego podczas pracy z tymi bibliotekami.

Kluczowe cechy

 • React i Reduxsnippets, takie jak RFC dla komponentów
 • Fragmenty GraphQL dla zapytań/mutacji
 • Reaguj na komponenty natywne/fragmenty API
 • Obsługuje JavaScript (ES6) i TypeScript
Fragmenty kodu React i Redux

Instalacja

|_+_|

2. Koloryzator par zamków

Formatuje to pasujące nawiasy, nawiasy, nawiasy klamrowe i znaczniki w różnych kolorach, co ułatwia analizę kodu. Bardzo przydatny przy zagnieżdżaniu komponentów, pętli itp.

Koloryzator par zamków

Kluczowe cechy

 • Koloruje pasujące nawiasy, nawiasy klamrowe, metki
 • Konfigurowalne zasady kolorowania
 • Obsługuje JS, TS, CSS, SCSS, HTML itp

Instalacja

|_+_|

3. Fragmenty kodu JavaScript (ES6).

Dodaje przydatne skróty fragmentów kodu dla nowoczesnych funkcji JavaScript ES6+, takich jak import, eksport, funkcje klasowe, strzałkowe itp.

Kluczowe cechy

 • fragmenty eksportu, importu, klasy, parametrów itp
 • Obsługa ES6, ES7 i ES8
 • Zgodność z TypeScriptem
Fragmenty kodu JavaScript ES6

Instalacja

|_+_|

4. Intellisense ścieżki

Autouzupełnia nazwy plików w importach i innych ścieżkach plików. Bardzo przydatny do nawigacji i importowania plików/modułów.

Kluczowe cechy

 • Autouzupełnia ścieżki podczas wpisywania nazw plików
 • Działa ze ścieżkami względnymi i bezwzględnymi
 • Pokazuje ścieżki z bieżącej lokalizacji pliku
Intellisense ścieżki

Instalacja

|_+_|

5. Przegląd CSS

Pozwala przeglądać/przeglądać definicje CSS po najechaniu myszką, zamiast przeskakiwać między plikami. Skupia się na HTML podczas sprawdzania stylów.

Kluczowe cechy

 • Zasady stylu podglądu po najechaniu myszką/zeglądaniu
 • Łatwo przechodź do definicji stylu
 • Obsługuje również SCSS i LESS
Rozszerzenie CSS Peek

Instalacja

|_+_|

...[treść obcięta dla zwięzłości]

21. Klient Thunder - Testowanie API REST

Sprawia, że ​​testowanie interfejsów API REST jest dziecinnie proste bezpośrednio w VS Code za pośrednictwem zintegrowanego klienta HTTP.

Kluczowe cechy

 • Intuicyjny GUI dla żądań na pasku bocznym
 • Metody takie jak GET, POST, PUT, DELETE
 • Nagłówki, parametry i edycja treści
 • Środowisko i zbiory
 • Historia testowania
 • Eksportuj żądania jako fragmenty kodu
Klient Thunder

Instalacja

|_+_|

22. Lepsze komentarze

Dodaje opcje kolorów i stylizacji, aby zapewnić bardziej czytelne/uporządkowane komentarze w kodzie.

Kluczowe cechy

 • Zaznaczaj, podkreślaj, pogrubiaj komentarze
 • Oznacz komentarze według typu, np. alert, informacje itp.
 • Skonfiguruj niestandardowe wyróżnianie
Lepsze komentarze

Instalacja

|_+_|

Wniosek

Na tym kończy się nasz wybór najlepszych rozszerzeń do tworzenia stron internetowych w VS Code. Od zwiększania produktywności, nawigacji po kodzie i debugowania po ułatwianie stylów i testowania — zapewniają one ogromną wartość.

Daj im szansę i usprawnij przepływ pracy w interfejsie!

Zobacz Też: